Двупроходни Хигиенни Станции  Двупроходна Хигиенна Станция 10.0210.00
 

 

•    вход: дезинфекционна и окапваща вана за подметки; дезинфектор

      за ръце с въртяща бариера

•    изход: четки за почистване на подметки 1000 mm; въртяща бариера


 

Двупроходна Хигиенна Станция 10.6040.00

 

•    вход: четки за почистване на подметки 1000 mm; дезинфектор за

      ръце с въртяща бариера

•    изход: четки за почистване на подметки 1000 mm; въртяща бариера


Двупроходна Хигиенна Станция 10.0212.33

 

•    вход: дезинфекционна и окапваща вана за подметки; мивка,

      устройство за сушене на ръце, дезинфектор за ръце с въртяща

      бариера

•    изход: четки за почистване на подметки 1000 mm; въртяща бариера


Двупроходна Хигиенна Станция 10.6312.25

 

•    вход: четки за почистване на подметки 500 mm, дезинфекционна

      вана за подметки; мивка, дезинфектор за ръце с въртяща бариера

•    изход: четки за почистване на подметки 1000 mm; въртяща бариера

•    скенери за свързване към система за контрол на достъпа

     

 

 

Видео