Хигиенни Станции с Комбинирано Почистване




Компактна Хигиенна Станция 10.4031.00

 

•    дезинфектор за ръце с въртяща бариера

•    четки за почистване на подметки 700 mm

•    четки за почистване на ботуши






Компактна Хигиенна Станция 10.4311.11

 

•    дезинфектор за ръце с въртяща бариера

•    четки за почистване на подметки 1100 mm

•    активна вана за дезинфекция на подметки




 

 

Видео