Стерилизатори




Стерилизатори за Ножове

 

•    електрическо нагряване

•    различни капацитети






Автоматични Стерилизатори за Ножове

 

•    електрическо нагряване

•    автоматично пълнене и доливане





Стерилизатор за Кошници с Ножове

 

•    електрическо нагряване

•    за 2 бр. големи или 4 бр. малки кошници с ножове



 

 

Видео