Η Εταιρεία


Η εταιρεία Storm Engineering SA, μετά από πολύχρονη παρουσία στο χώρο κατασκευής μηχανημάτων στη Βουλγαρία, εγκαθιστά και ενσωματώνει συστήματα παραγωγής για την βιομηχανία τροφίμων. Μαζί με τους συνεργάτες μας και χάρη στο ευρύ φάσμα εξειδικευμένου και βοηθητικού εξοπλισμού που εμείς οι ίδιοι κατα-σκευάζουμε στις εγκαταστάσεις μας, προ-σφέρουμε πλήρη υποστήριξη σε υπηρεσίες, τεχνολογίες, μηχανήματα και εξοπλισμό για την βιομηχανία τροφίμων - τεχνογνωσία, εκσυγ-χρονισμούς εγκαταστάσεων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Η ανοδική πορεία της εταιρείας οφείλεται στην εμπειρία που έχει αποκτήσει στην αγορά της Βουλγαρίας, Ευρώπης, Ασίας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και Αφρικής και ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων. Χάρη στην εμπειρία αυτή, έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε ανταγωνιστικές λύσεις, σύγχρονη τεχνολογία με ελκυστικούς οικονομικούς όρους, ώστε οι πελάτες μας γρήγορα να αποσβέσουν την επένδυση και να καταλάβουν ηγετική θέση στο χώρο τους.

Η ομάδα της Storm Engineering SA  διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή και στην διανομή μηχανών και εξοπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα και στις εγκαταστάσεις μας κατασκευάζονται σχεδόν όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τα προϊόντα μας.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας συντηρεί όχι μονο τις μηχανές δικιάς μας παραγωγής, αλλά και αυτές των συνεργατών μας που αντιπροσωπεύουμε στη Βουλγαρία.

Ο εξοπλισμός και οι μηχανές μας κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και AISI 316, κατάλληλα για την χρήση τους με τρόφιμα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

         Οι μηχανές είναι σύμφωνες με τα πρότυπα  ISO 9001: 2008, CE, GOST, και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2006/42 /EC και 2006/95 / EC και τις αμερικανικές USDA ρυθμίσεις.

         

βίντεο