Ръчни ножове за обезкостяване  GIESSER

8663

BestCut boning knife

8663_15.jpg

cm

inch

15

6

8263

Boning knife

8263_13.jpg

cm

inch

13

16

3215

Boning knife

3215_15.jpg

cm

inch

15

6

3186

Poultry knife

3186_12.jpg

cm

inch

12

3185

Poultry knife

3185_10.jpg

cm

inch

10

4

3185 e101

Poultry knife

3185_10_e_101.jpg

cm

inch

10

4
3169

Boning knife

3169_14.jpg

cm

inch

14

16

3167 pp g

Slicer

3167_pp_15_sg.jpg

cm

inch

15

6

30

12 
3168

Boning knife

3168_16.jpg

cm

inch

16

3165 pp hvi

Boning knife

3165_pp_15_hvi.jpg

cm

inch

15

6

3165

Boning knife

3165_12.jpg

cm

inch

12

14

16

18

3163

Boning knife

3163_14.jpg

cm

inch

143160

Boning knife

3160_15.jpg

cm

inch

15

6


 


3115

Boning knife

3115_15.jpg

cm

inch

15

6


 
3110 s

Boning knife

3110_s_15.jpg

cm

inch

15

6

3105 wwl

Boning knife

3105_wwl_13.jpg

cm

inch

13

16

3107 pp g

Boning knife

3107_pp_16_sg.jpg

cm

inch

16

3105

Boning knife

3105_10.jpg

cm

inch

10

4

13

16

18

213100 p

Boning knife

3100_p_13.jpg

cm

inch

13


 
3100

Boning knife

3100_13.jpg

cm

inch

13

16
 
2615

Boning knife

2615_15.jpg

cm

inch

15

6

2605 wwl

Boning knife

2605_wwl_15.jpg

cm

inch

15

6

18

2605 f wwl

Skinning knife

2605_f_wwl_15.jpg

cm

inch

15

6

2605

Boning knife

2605_15.jpg

cm

inch

15

6

18
  


 


 


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео