Ножове за кашкавал и сирене GIESSER

9615 g

Cheese knife

9615_g_26.jpg

cm

inch

26

10¼

30

12

9615 ww

Cheese knife

9615_ww_26.jpg

cm

inch

26

10¼

30

12

9620

Cheese shovel

9620_15.jpg

 

9630

Wire cheese cutter

9630_12.jpg

cm

inch

12

23

9631

Spare loops

9631_12.jpg

cm

inch

12

23

9645

Soft cheese knife

9645_15.jpg

cm

inch

15

69655

Cream cheese knife

9655_15.jpg

cm

inch

15

69655 sp

Cream cheese knife

9655_sp_15.jpg

cm

inch

15 9615

Cheese knife

9615_26.jpg

cm

inch

26

10¼

30

12

36

14¼

9605 ww

Cheese knife

9605_ww_20.jpg

cm

inch

20

8

26

10¼

29

11½

9605

Cheese knife

9605_23.jpg

cm

inch

23

26

10¼

29

11½

9570

Spatula

9570.jpg

 


9495 rs

Parmesan crust-knife

9495_rs.jpg

cm

inch

89495

Parmesan knife

9495_11.jpg

cm

inch

11

16 9493 dr

Spare loops for 9493

9493_dr.jpg

 

9493

Cheese wire

9493.jpg

 

9492

Cheese slicer

9492.jpg

 

8290 s

Sharpening machine

8290_s.jpg

 

8244 o

Tomato knife

8244_13_o.jpg

cm

inch

13


 8244

Tomato knife

8244_13.jpg

cm

inch

12 6870

Euro cutting board

6870_26_5.jpg

 

6865

Cutting board

6865_40.jpg

 

6820 la

Gastronorm inset

6820_la.jpg

 

6800

Magnet bar

6800_35.jpg

 

6800 sp

Magnet bar

6800_sp_60.jpg

 


 

 


6820 h

Mountings (pair)

6820_h.jpg

 


 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

Видео