Ножове за клане GIESSER

4028

Butcher knife

4028_24.jpg

cm

inch

24

3305

Sticking knife

3305_16.jpg

cm

inch

16

18

3085

Sticking knife

3085_11.jpg

cm

inch

11

13

15

6

18

22

24

3082

Sticking knife

3082_15_g.jpg

cm

inch

15

6

18

22

 

3080

Sticking knife

3080_15.jpg

cm

inch

15

6

3008

Sticking knife

3008_16.jpg

cm

inch

16

18

21

3007 pp g

Sticking knife

3007_pp_16_g.jpg

cm

inch

18

3005 wwl

Sticking knife

3005_wwl_16.jpg

cm

inch

16

18


3005 det

Sticking knife

3005_det_16.jpg

cm

inch

16

18

3005 pp hvi

Sticking knife

3005_pp_16_hvi.jpg

cm

inch

16

3005

Sticking knife

3005_13.jpg

cm

inch

13

16

18

21

24

30

12

3005 e4

Sticking knife

3005_18_e4.jpg

cm

inch

18

3002

Sticking knife

3002_18.jpg

cm

inch

18

21

24

3000

Sticking knife

3000_13.jpg

cm

inch

13

16

18

12308

Sticking knife

12308_15.jpg

cm

inch

15

6

18

12300

Sticking knife

12300_16.jpg

cm

inch

16

18

21


   
 


   


 


 


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео