Начало

 

 

Предлагаме на Вашето внимание машина за измиване на взривителни снаряди с допълнителен модул за изсушаване. Тя е специално изпълнение, съобразено с изискванията на клиента. Първата зона се използва за миене като миещият препарат се дозира от автоматична дозираща система. Втората зона се използва за плакнене с рециркулационна топла вода. Третата зона се използва отново за плакнене, но наред с възможността за плакнене с рециркулационна топла вода предоставя и възможност за плакнене със студена вода директно от водопроводната мрежа. Употребената от този колектор вода може да се насочи към резервоарите за опресняване на водата там или директно към дренажната тръба.

 

За поръчки и повече информация може да се свържете с нашия търговски екип на +359 32 511 645 или sales_storm@bella.bg.

 
Видео