Хигиенни Станции с Почистване на Подметки
Компактна Хигиенна Станция 10.4011.00

 

•    дезинфектор за ръце с въртяща бариера

•    четки за почистване на подметки 700 mm


Компактна Хигиенна Станция 10.4011.04

 

•    дезинфектор за ръце с въртяща бариера

•    четки за почистване на подметки 400 mm

Компактна Хигиенна Станция 10.4010.35

 

•    дезинфектор за ръце с въртяща бариера

•    комплект специални четки за почистване на подметките и тяхната

      странична част


Компактна Хигиенна Станция с Резервоар 10.4011.15

 

•    дезинфектор за ръце с въртяща бариера

•    четки за почистване на подметки 700 mm

•    система за изпомпване и резервоар за съхранениена отработената

      вода

 

 

 

Видео