Машина За Измиване На Касетки С Детайли С Допълнителен Модул За Изсушаване 2006600253


Машината е тунелен тип и е предназначена за измиване на касетки с алуминиеви детайли. Тя е специално изпълнение, съобразено с изискванията на клиента.

Машината се състои от три зони, всяка от които е снабдена с резервоар с центробежна помпа, която захранва дюзите в тунела. На изхода на помпите са монтирани кранове за регулиране на дебита. И трите резервоара са оборудвани с електрически нагреватели, ръчно почистваеми филтри за улавяне на твърдите частици и люкове, улесняващи почистването на резервоарите.

Първата зона се използва за миене като миещият препарат се дозира от автоматична дозираща система. Втората зона се използва за плакнене с рециркулационна топла вода. Третата зона се използва отново за плакнене, но наред с възможността за плакнене с рециркулационна топла вода предоставя и възможност за плакнене със студена вода директно от водопроводната мрежа. Употребената от този колектор вода може да се насочи към резервоарите за опресняване на водата там или директно към дренажната тръба. Водата в резервоарите може да преминава последователно между зоните през преливници и водопроводи, които при нужда могат да се затварят с кран.

Продуктът се транспортира през различните зони с помощта на специално изработена верига, чиято скорост е плавно регулируема. Задвижването се осъществява чрез плъзгащ съединител, с цел безопасност на обслужващия персонал.

По желание на клиента на входа и на изхода на машината са предвидени пасивни ролкови транспортьори, а над тях са монтирани вентилационни системи (предлагат се опционално). Пултът за управление е монтиран на лявата страна на машината (предлага се и дясно изпълнение 2006602253), а силовото електрическо табло е самостоятелно, отделено от машината на крака.

След измиване и изплакване на продукта 4 бр. касетки се избутват от машината в модула за изсушаване, където биват обдухани отгоре от вентилатори с горещ въздух, подгряван от два реотанни блока. Модулът е изцяло автономен и се предлага отделно от машината.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC, и USDA наредба.

 

Технически данни:
Макс. капацитет
240 касетки/час
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение    24 V DC
Инсталирана мощност 112,24 kW
Подгряване
9x11 kW
Задвижване
0,55 kW
Помпи
3х4 kW/46 m³/h/2 bar

 
Размери:
Дължина
8500 mm
Широчина 1450 mm
Височина
2250 mm

 

Видео