Повдигач-Обръщач С Подвижен Улей И Защитна Ограда, 31.1535.22


Устройството е конструирано за повдигане и объщане на 300 л. колички, дясно изпълнение.

Състои се от колона, двигател със спирачка със задвижваща система с две вериги, права вилица, подвижен улей и защитна ограда.

Подвижният улей е със специална форма, осигуряваща сигурно зареждане на съда. Той е монтиран към колоната и се върти, за да заеме необходимата позиция за безпроблемно зареждане. Задвижването му се извършва с помощта на пневматичен цилиндър.

Пълната количка се поставя на вилицата на повдигача. Когато капакът на съда се отвори, се стартира процесът на повдигане. Улеят се завърта и заема позиция, докато количката се повдига и след това се обръща. След разтоварването на количката, тя и улeят се връщат в изходни позиции.

Устройството е снабдено с обезапасителната ограда, чиято електромеханична блокировка я заключва по време на движение на количката. Пултът за управление на съоръжението е монтиран на оградата.

Поради височината на обръщане за по-голяма стабилност повдигачът се осигурява с второ закрепване към стената (или към колона на конструкцията на сградата).

     Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (с изключение на плъзгача, веригите и техните колела) и е в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.


Технически данни:
Предназначение 300 l колички
Товароподемност 500 kg
Инсталирана мощност
1,6 kW
Височина на обръщане
4060-4160 mm
Работно налягане
6 bar
Захранващо напрежение 3x400+230V/50 Hz
 

Размери:
Дължина
2370 mm
Широчина 1905 mm
Височина
5590 mm

 

Видео