Камерна Машина За Измиване На Кошници с Ножове, 23.2111.00


Машината е предназначена за бързо и ефективно измиване на стандартни кошници с ножове в предприятия от хранителната промишленост.

Състои се от шкаф за миене, плакнене/стерилизация, два резервоара, намиращи се под шкафа, и управление.

При отворена врата на съоръжението кошниците с ножове се нареждат върху носача. След това той се прибира в камерата и вратата се затваря. Измиването и плакненето/стерилизацията на ножовете става посредством два въртящи се колектора за разпръскване на течността. Миенето се извършва с оборотен разтвор, като дозирането на миещия препарат става автоматично. Водата от плакненето/стерилизацията се влива в основния резервоар за миене. Съоръжението е снабдено с филтър за улавяне на неразтворени механични замърсявания. Филтърът е изваждаем и може да се почиства лесно.

С цел осигуряване на вода с необходимата температура за стерилизация съоръжението е оборудвано не само с резервоар за миенето, но и с такъв за плакненето.  Водата (миещият разтвор) и в двата резервоара се подгрява с електрически нагреватели. Желаната температура за миене може да се поддържа в границите 30-60°С чрез термостат, а за плакнене – 80-85°С.

          Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC, и USDA наредба.


Технически данни:
Макс. капацитет/цикъл

18 бр. малки кошници или

12 бр. големи кошници

Захранващо напрежение
400 V/3 Ph/50 Hz
Управляващо напрежение
24 V DC
Инсталирана мощност
17 kW
Подгряване миене
6 kW
Подгряване плакнене
7,5 kW
Помпи

1,5 kW/9 m³/h/3 bar

0,75 kW/1,3 m³/h/3 bar

Захранване с вода
min. 3 bar
Включване към канал
DN50

 

  

 

Размери:

Дължина 1250 mm
Широчина при затворена врата
1000 mm
Широчина при отворена врата 1670 mm
Височина 1900 mm

 

Видео