Камерни Машини за Измиване на Колички
Камерна Машина за Измиване на 200 л. Колички

 

•    до 30 бр./час


Камерна Машина за Измиване на 200 и 300 л. Колички

 

•    до 30 бр./час 

 

Видео