Контакти

„Сторм Инженеринг“ АД
ул. Рогошко шосе № 5
гр. Пловдив 4000
БългарияТърговски отдел:

sales_storm@bella.bg


Делчо Царев - Изпълнителен директор

+359 878 479 294   d_tzarev@bella.bg      


Иван Чакалов - Търговски директор

+359 878 479 286   i_chakalov@bella.bg


Ставрос Гиагтзидис - Мениджър експанзия

+359 886 610 018   stavros.giagtzidis@bella.bg


Цветомира Георгиева - Български пазар

+359 878 858 563   c_georgieva@bella.bg


Стефан Делипеев - Български пазар

+359 878 858 005   s_delipeev@bella.bg

 

Марияна Ангелова - Външен пазар

+359 892 248 332   m_angelova@bella.bg

 

Антония Петрова - Външен пазар

+359 878 479 295   a_petrova@bella.bg

Отдел снабдяване:

Таня Рафаелова - Мениджър снабдяване

+359 878 479 270   office_storm@bella.bg


Шериф Мехмедов - Сътрудник снабдяване

+359 888 007 602   supply_storm@bella.bg


Счетоводен отдел:

Галина Куманова - Главен счетоводител

+359 878 479 265   g_kumanova@bella.bg


Десислава Кирева - Оперативен счетоводител

+359 879 066 761   d.kireva@bella.bg


Георги Русенов - Организатор обработване на данни

+359 882 606 569   g_rusenov@bella.bg