Тунелни Машини за Измиване и Обдухване на Касетки
Машини за Измиване и Обдухване на Е1-Е3 Касетки до 320 бр./час

 

•    за 140 бр./час

•    за 240 бр./час

•    за 320 бр./час

 Машини за Измиване и Обдухване на Е1-Е3 Касетки до 600 бр./час

 

•    за 450 бр./час с предмиене

•    за 600 бр./час с предмиене


Машина за Измиване и Обдухване на Контейнери с Капаци, 20.0007.0210

 

•    за стандартни касетки и контейнери с капаци

•    до 240 бр./час

 Машина за Измиване и Обдухване на Касетки и Кутии, 20.0202.12

 

•    за стандартни касетки и разнообразни кутии

•    специална верига за транспортиране на разнообразни продукти

•    240 бр./час


Машина за Измиване и Обдухване на 1150 бр. Касетки, 20.1717.3215

 

•    1150 бр./час

•    с две зони за предмиене

 

 

Видео