Двупроходни Хигиенни Станции  Двупроходна Хигиенна Станция 10.0210.00
 

 

•    вход: дезинфекционна и окапваща вана за подметки; дезинфектор

      за ръце с въртяща бариера

•    изход: четки за почистване на подметки 1000 mm; въртяща бариера


 

  Двупроходна Хигиенна Станция 10.3030.00
 

 

•    вход: четки почистване на подметки 700 мм; дезинфектор за ръце с въртяща бариера

•    изход: четки за почистване на подметки 700 mm, четки за почистване на ботуши; въртяща бариера


 

Двупроходна Хигиенна Станция 10.6040.00

 

•    вход: четки за почистване на подметки 1000 mm; дезинфектор за

      ръце с въртяща бариера

•    изход: четки за почистване на подметки 1000 mm; въртяща бариера

  Двупроходна Хигиенна Станция 10.0010.00
 

 

•    вход: четки почистване на подметки 1000 мм; дезинфектор за ръце с въртяща бариера

•    изход: въртяща бариера


 

  Двупроходна Хигиенна Станция 10.0042.13
 

 

•    вход: четки за почистване на подметки 1000 mm; мивка, устройство за сушене на ръце, дезинфектор за ръце с въртяща бариера

•    изход: четки за почистване на подметки 1000 mm; въртяща бариера


 


Двупроходна Хигиенна Станция 10.6312.25

 

•    вход: четки за почистване на подметки 500 mm, дезинфекционна

      вана за подметки; мивка, дезинфектор за ръце с въртяща бариера

•    изход: четки за почистване на подметки 1000 mm; въртяща бариера

•    скенери за свързване към система за контрол на достъпа

     

 

 

Видео