Машина за Миене на Лагерни Гривни

27.5112.1001


Машината е тунелна и е предназначена за измиване и обдухване на лагерни гривни след развалцоваща машина. Изработена е от неръждаема стомана AISI 304.

Първата зона е обдухваща и служи за отделяне на охлаждащата течност (масло) в корито. Колекторът с въздушни дюзи работи със сгъстен въздух.

Във втората зона гривните се измиват с миещ разтвор, загрят предварително до 50°С от електрически нагреватели в резервоара на машината. Той е оборудван с филтър за улавяне на твърдите частици. За улеснение при почистване резервоарът е снабден с люк. Преливникът на резервоара е снабден с ръчен кран за контролирано източване на събралото се на повърхността масло. Захранването на резервоара и допълването с вода се извършва също чрез ръчен кран.

В последната зона гривните се обдухват с цел премахване на миещия разтвор. Захранването на въздушните дюзи отново е със сгъстен въздух, доставян от ползвателя.

           Трите зони са отделени една от друга със завеси, а капаците и на трите зони са самостоятелни и се повдигат за улеснение на почистването и поддръжката.

 

      

 
Технически данни:
Макс. размери на продукта
диаметър 80-150 mm, височина 50-90 mm
Капацитет
max. 400 бр./час
Захранващо напрежение 400 V/3 Ph/50 Hz
Инсталирана мощност 16,60 kW
Помпа
2,2 kW/12 m³/h/4 bar
Електрически нагреватели
2x7 kW
Задвижване
0,25 kW
Скорост на лентата
1 m/min

 

  
Размери:
Дължина
2000 mm
Широчина
800 mm
Височина 1150 mm
Видео